Historia parafii

Miejscowość Sobin wzmiankowana jest w zapisach historycznych jako wieś już w 1288 roku, a o kościele św. Michała Archanioła zapiski pochodzą z XIV wieku. Murowaną budowlę kościoła w Sobinie o formacji renesansowej wzniesiono w I połowie XVI wieku w miejscu dawnego kościoła drewnianego. Z tego też okresu pochodzi zabytkowy mur kamienny ogrodzenia kościoła. Pomimo nieznacznej przebudowy dokonanej w XVI wieku kościół zachował wiele cech i elementach pochodzących z okresu jego budowy. W pierwszej połowie XVIII wieku (około 1721-1727) świątynie rozbudowano o wieżę z dzwonnicą i tarasem widokowym ozdobionym kamiennymi amforami. Główny w tym udział miał proboszcz parafii w Sobinie ks. Franz Alexy Böhm, który również w mistrzowski sposób ozdobił wnętrze kościoła, a mieszkańcom Jędrzychowa zbudował kościół z wieżą.

 

Bogate wyposażenie kościoła stanowią:

  • gotycki tryptyk zaśnięcia NMP z predellą i antepandium, wykonany w początkach XVI w.
  • renesansowa chrzcielnica z piaskowca z 1588 r.
  • barokowy ołtarz główny św. Michała Archanioła
  • barokowe ołtarze boczne: Ukrzyżowanie Chrystusa i Nawiedzenie św. Elżbiety
  • barokowa ambona drewniana z 1688 roku
  • barokowe obrazy i stacje drogi krzyżowej
  • barokowe romanika, stalle, konfesjonał i empora organowa
  • barokowa tablica inskrypcyjna z piaskowca oraz kamienne epitafium
  • neogotycki prospekt na emporze organowej.

W ostatnich latach wykonano wiele prac remontowych i konserwatorskich świątyni, przez co kościół w Sobinie stał się swoistą perłą baroku Zagłębia Miedziowego.