Kapłaństwo

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ

 

I. Kandydat winien osobiście zgłosić się do Rektoratu Seminarium celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy wstępnej.

II. Wymagane dokumenty :

  • Podanie o przyjęcie, życiorys, 2 fotografie podpisane
  • Metryka Chrztu i Bierzmowania
  • Świadectwo maturalne (oryginał), należy złożyć niezwłocznie po otrzymaniu
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie
  • Opinia Katechety
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • Opinia Księdza Proboszcza – wg formularza seminaryjnego
  • Dowód osobisty
  • Książeczka wojskowa

III. Kandydaci do Seminarium Duchownego na podstawie egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej stają się równocześnie studentami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Egzamin wstępny do WSD obejmuje znajomość podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej z zakresu szkoły średniej oraz wskazanych lektur (test + praca pisemna):

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego,

Ewangelia św. Mateusza i św. Łukasza,

Encyklika Benedykta XVI Deus Caritas est i Spe Salvi

List do Rodzin Jana Pawła II. 

 

Konieczne jest osobiste zgłoszenie się kandydata w stosownym czasie (zasadniczo maj-czerwiec) do Rektoratu WSD celem przedstawienia się, przeprowadzenia rozmowy, wypełnienia karty wstępnej, złozenia pisemnej wypowiedzi na temat związany z powołaniem, uzyskania informacji odnośnie wyboru stanu duchownego i wniesienia wymaganych dokumentów

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej w Legnicy
ul. Jana Pawła II nr 1

www.seminarium.legnica.pl

tel. (076) 724 41 25

e-mail: wsd@seminarium.legnica.pl

Dokumenty należy składać w Rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.

Szczegóły na stronie WSD DL http://seminarium.legnica.pl/