OGŁOSZENIA PARAFIALNE


OGŁOSZENIA SĄ WYWIESZONE PRZY KAŻDYM KOŚCIELE!!!!!!!!!!

 

Nie idziesz do kościoła w niedzielę ,  wspomóż parafię w trudnym czasie:       nr konta 34 1600 1462 0008 0327 2087 0001. 

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E

BISKUPA LEGNICKIEGO

z 16 października 2020 roku

 

Mając na uwadze wzbierającą falę zakażeń koronawirusem oraz konieczność uczynienia wspólnot parafialnych miejscami możliwie bezpiecznymi, pragnę zlecić wprowadzenie w życie duszpasterskie naszej diecezji następujących postanowień oraz przypomnieć za­­sady już obowiązujące.

DYSPENSA

Przypominam, że zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych we własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem. 

4. Gdy mowa o normach dotyczących uczestnictwa w liturgii świąt
paschalnych należy w okresie pandemii zachować jasność co do używanych
wyrażeń.
a. W przypadku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej z
ostrożnością należy używać (być może najlepiej wcale) wyrażenia
„uczestnictwo w liturgii”. Lepszym i jaśniejszym określeniem jest
„łączność duchowa”. Należy strzec dosłownego i fizycznego
rozumienia uczestnictwa w liturgii, aby wszyscy mieli jasność co do
różnicy, jaka zachodzi między byciem na zgromadzeniu, a
oglądaniem czy słuchaniem go w mediach. Nauczanie biskupów podkreśla różnicę między uczestnictwem „na żywo”, a łączeniem się
przez środki techniczne.2

Dbajmy o nasze bezpieczeństwo i módlmy się o zakończenie pandemii.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W ŚWIĄTYNI

limit wiernych w kościele Sobin 23 , Jędrzychów 54 , N.W. Lubińska 15.

           CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA

Dziś III NIEDZIELA  Wielkanocna – Niedziela Biblijna .  W Sobinie adoracja N. Sakramentu do godz. 18.00   Msze św. Sobin 7.30 i  12.00 , Jędrzychów godz.9.00 , Nowa Wieś Lubińska godz.10.15 i 11.00 . 

Msze w tygodniu w wyznaczonych godzinach.     Zebranie rodziców dzieci komunijnych dziś  w Jędrzychowie po mszy o 9.00 . W piątek Uroczystość św. Wojciecha patrona naszej Ojczyzny.

 Zamontowaliśmy w kościele w Sobinie  ogrzewanie ławkowe . Oprócz ławek dla wiernych ogrzewane są także stalle dla ministrantów  ,  siedzisko dla organisty i konfesjonał. Jest to ogrzewanie nie szkodzące naszym zabytkom . Eksploatacja jest bardzo korzystna dla finansów naszej wspólnoty . Koszt 23 tysiące złotych . Z naszych oszczędności zapłaciliśmy na razie 10 tysięcy . Druga rata do końca czerwca .  Bardzo proszę o pomoc naszych  parafian , w formie dobrowolnej ofiary na moje ręce lub na konto parafialne . 

Serdecznie dziękuje za pierwsze wpłaty naszym parafianom na ten cel .

Zapowiedzi : 

1.Konrad Płaza ,  Sobin i Izabela Bar , Nowa Sól .

2.Bartłomiej Robert Urbaniak , Chocianów  i  Klaudia Kikut , N.W. Lubińska .

Nie idziesz do kościoła w niedzielę ,  wspomóż parafię w trudnym czasie:       nr konta 34 1600 1462 0008 0327 2087 0001. 
 

Dziękuję wszystkim, którzy porządkują tereny wokół świątyń i dbają o czystość w kościołach.

PIELGRZYMKA DO LICHENIA PRZESUNIĘTA NA WIOSNĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

OGŁOSZENIA SĄ WYWIESZONE PRZY KAŻDYM KOŚCIELE!!!!!!!!!!