OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś przeżywamy Niedzielę Misyjną pod hasłem Pełni Ducha i posłani. Szczególną pamięcią modlitewną otaczamy misjonarzy z naszej parafii: ks. Krzysztofa Niżniaka i Ks. Czesława Lenczuka z Sobina oraz Ks. Kazimierza Szydełko z Nowej Wsi Lubińskiej, a ofiary składane dziś na tacę zostaną przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne, które wspierają misjonarzy pracujących na całym świecie.

 

Na prośbę Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Pro misio”, które wspiera posługę misyjną w Kenii oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce przekazuję informację o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która odbędzie się na terenie naszej parafii w najbliższy czwartek, 25 października br. Osoby, który chciałby wesprzeć misje, pozbywając się z domu elektrośmieci, mogą zużyty sprzęt pozostawić w najbliższy czwartek przedpołudniem (do godz. 12:00) w dwóch wyznaczonych miejscach, tzn.:

w Jędrzychowie przy bramie wjazdowej do kościoła obok krzyża misyjnego,

w Sobinie przy bramie wjazdowej do kościoła przed tablicą ogłoszeń.

Szczegóły akcji z wykazem sprzętu, który można oddać znajduje się na zielonych ulotkach, które zostały wyłożone na stoliku z gazetami.

 

Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie od wtorku do soboty według następującego porządku: 16:30 Nowa Wieś Lubińska, 17:30 Jędrzychów, 19:30 Sobin.

Podczas nabożeństw w dni powszednie będzie spowiedź święta w każdym kościele.

 

Odpust ku czci św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Lubińskiej w przyszłą niedzielę o godz. 14:00. (uwaga: na prośbę parafian zmiana godziny Mszy św. na 14:00!, aby księża z dekanatu po niedzielnych obowiązkach w swoich parafiach mogli do nas dojechać). Eucharystię odpustową odprawi i homilię wygłosi ks. neoprezbiter Przemysław Głuszek z Polkowic, który na zakończenie udzieli wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa. Z tej racji nie będzie za tydzień Mszy św. o godz. 10:30.

 

Spowiedź święta przed odpustem w Nowej Wsi Lubińskiej codziennie podczas modlitwy różańcowej o 16:30 oraz w sobotę, 27 października br. od godz. 16:00.

 

Zbliża się listopad – czas szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych. Kartki wspominkowe z programem tegorocznej modlitwy za zmarłych zostały już przygotowane i można je odebrać po Mszy św. od ministrantów, którzy stoją przed kościołem. Zabierzmy je także do naszych krewnych, sąsiadów, szczególnie tam, gdzie w rodzinach zapomniano o pamięci modlitewnej za zmarłych. Niech modlitwa całej parafii otworzy zmarłym bramy nieba. Jak każdego roku bardzo proszę, aby wypisując imiona zmarłych na kartkach, nie zapomnieć w odpowiednie miejsce na kartce wpisać własnego adresu, który pozwoli rozdzielić kartki na poszczególne dni nabożeństw. Wypisane karty wspominkowe proszę nie wrzucać na tacę, ale tylko i wyłącznie do przygotowanej w skrzynki swoim kościele, aby nie zdarzyły się pomyłki w przy rozdzielaniu kartek na poszczególne dni.

 

W tym miesiącu rozpoczął się nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Jak każdego roku zostanie przeprowadzona zbiórka darów materialnych na wsparcie uczelni, która kształci przyszłe pokolenia kapłanów. Trwałą żywność oraz przetwory będzie można składać w tym tygodniu:

– w Sobinie na stoliku pod zadaszeniem przy plebanii,

– w Jędrzychowie przy drzwiach plebanii w dni powszednie przed Mszą świętą,

– w Nowej Wsi Lubińskiej w świetlicy wiejskiej od wtorku do czwartku od godz. 15:00 do 19:00.

 

Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza małżonków którzy poprzez Eucharystię, wspólna modlitwę i lekturę Pisma Świętego pragną pełniej czerpać łaski płynące z mocy sakramentu małżeństwa do kościoła w Sobinie na Mszę Świętą i spotkanie w najbliższy piątek, 26 października br. o godz. 19:00.

 

W prasie katolickiej: Papież przełomu tysiącleci to w Tygodniku Niedziela refleksja z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra. Zbezczeszczenie to Gościu Niedzielnym wyjaśnienie czym jest świętokradcze przyjęcie Komunii św. Zachęcam do nabywania i czytania katolickiej prasy, przez co dbamy o odpowiedni poziom naszej religijnej wiedzy!

 

Podziękowanie za posprzątanie kościoła i przygotowanie na dzisiejszą niedzielę.