OGŁOSZENIA PARAFIALNE


OGŁOSZENIA SĄ WYWIESZONE PRZY KAŻDYM KOŚCIELE!!!!!!!!!!

 

Nie idziesz do kościoła w niedzielę ,  wspomóż parafię w trudnym czasie:       nr konta 34 1600 1462 0008 0327 2087 0001. 

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E

BISKUPA LEGNICKIEGO

z 16 października 2020 roku

 

Mając na uwadze wzbierającą falę zakażeń koronawirusem oraz konieczność uczynienia wspólnot parafialnych miejscami możliwie bezpiecznymi, pragnę zlecić wprowadzenie w życie duszpasterskie naszej diecezji następujących postanowień oraz przypomnieć za­­sady już obowiązujące.

DYSPENSA

Przypominam, że zwolnienie  z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych pozostaje aktualne wobec osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Gdy chodzi o obecność na niedzielnych celebracjach, muszą być brane pod uwagę także wprowadzane obostrzenia państwowe oraz roztropne rozeznanie wiernych we własnym sumieniu bieżącej sytuacji epidemicznej, osobistych uwarunkowań zdrowotnych, rodzinnych, związanych z wiekiem i wielką obawą przed zakażeniem. 

4. Gdy mowa o normach dotyczących uczestnictwa w liturgii świąt
paschalnych należy w okresie pandemii zachować jasność co do używanych
wyrażeń.
a. W przypadku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej z
ostrożnością należy używać (być może najlepiej wcale) wyrażenia
„uczestnictwo w liturgii”. Lepszym i jaśniejszym określeniem jest
„łączność duchowa”. Należy strzec dosłownego i fizycznego
rozumienia uczestnictwa w liturgii, aby wszyscy mieli jasność co do
różnicy, jaka zachodzi między byciem na zgromadzeniu, a
oglądaniem czy słuchaniem go w mediach. Nauczanie biskupów podkreśla różnicę między uczestnictwem „na żywo”, a łączeniem się
przez środki techniczne.2

Dbajmy o nasze bezpieczeństwo i módlmy się o zakończenie pandemii.

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W ŚWIĄTYNI

limit wiernych w kościele Sobin 30 , Jędrzychów 54 , N.W. Lubińska 20.

           CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA

Dziś VI NIEDZIELA  Wielkanocna .  W Sobinie adoracja N. Sakramentu do godz. 18.00   Msze św. Sobin 7.30 i  12.00 , Jędrzychów godz.9.00 , Nowa Wieś Lubińska godz.10.15 i 11.00 . Zmiana tajemnic Ż. Różańca.

W poniedziałek o godz. 18.00 spotkanie w Jędrzychowie dla kandydatów do I Komunii świętej. W środę o 18.30 w domu parafialnym w  Sobinie katecheza dla kandydatów z Sobina . 

Msze św. w tygodniu o ustalonych godzinach , w czwartek wspomnienie M.B. Fatimskiej , w piątek św. Macieja Ap . Nabożeństwo majowe w N. Wsi Lubińskiej i Jędrzychowie 20 minut przed mszą świętą. W przyszłą niedzielą Wniebowstąpienie Pańskie zebranie z rodzicami dzieci rocznicowych . 

 

 Zamontowaliśmy w kościele w Sobinie  ogrzewanie ławkowe . Oprócz ławek dla wiernych ogrzewane są także stalle dla ministrantów  ,  siedzisko dla organisty i konfesjonał. Jest to ogrzewanie nie szkodzące naszym zabytkom . Eksploatacja jest bardzo korzystna dla finansów naszej wspólnoty . Koszt 23 tysiące złotych . Z naszych oszczędności zapłaciliśmy na razie 10 tysięcy . Druga rata do końca czerwca .  Bardzo proszę o pomoc naszych  parafian , w formie dobrowolnej ofiary na moje ręce lub na konto parafialne . 

Serdecznie dziękuje za  wpłaty naszym parafianom na ten cel .

Zapowiedzi : 

1.Konrad Płaza ,  Sobin i Izabela Bar , Nowa Sól .

2.Bartłomiej Robert Urbaniak , Chocianów  i  Klaudia Kikut , N.W. Lubińska

3.Tomasz , Michał Hnatyszak Sobin i Emilia ,Helena Kryca Chocianów . 

4.Tomasz , Stanisław Dąbrowski  Lubin i Magdalena ,Maria Kulczyk Sobin.

Nie idziesz do kościoła w niedzielę ,  wspomóż parafię w trudnym czasie:       nr konta 34 1600 1462 0008 0327 2087 0001. 
 

Dziękuję wszystkim, którzy porządkują tereny wokół świątyń i dbają o czystość w kościołach.

PIELGRZYMKA DO LICHENIA PRZESUNIĘTA NA JESIEŃ 2021 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

OGŁOSZENIA SĄ WYWIESZONE PRZY KAŻDYM KOŚCIELE!!!!!!!!!!