Namaszczenie chorych

 

  1. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w domach:

Pierwszy Piątek Miesiąca w godzinach przedpołudniowych,

Podczas rekolekcji świętych,

W nagłych i pilnych przypadkach o każdej porze.

Zgłoszenia pod parafialnym numerem telefonu: 887 422 442 lub po Mszy św.

 

2. Namaszczenie chorych udzielane jest podczas Mszy św. w liturgicznej wspomnienie MB z Lourdes, czyli 11 lutego w Światowy Dzień Chorego.

 

KOMU NALEŻY UDZIELAĆ NAMASZCZENIA CHORYCH?

Kodeks Prawa Kanonicznego uczy:

Kan. 1004 –

§ 1. Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.

§ 2. Sakrament ten wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Kan. 1005 – W wątpliwości, czy chory osiągnął używanie rozumu, czy poważnie choruje albo czy rzeczywiście już umarł, należy udzielić tego sakramentu.

Kan. 1006 – Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej pośrednio o niego prosili.

Kan. 1007 – Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.