KOŚCIÓŁ DOMOWY SOBIN

„Silna rodzina to klucz do szczęścia. Jeśli chcesz budować swoje małżeństwo
na Bożych wartościach, to zapraszamy do nowo tworzącej się wspólnoty
małżeństw „Domowego Kościoła” w naszej parafii.
Kontakt:
Barbara i Grzegorz Angulscy
tel. 602514343 i 694964505
e-mail: bgbx10116@interia.pl”