Bierzmowanie

 

W przygotowaniu do bierzmowania obowiązują przepisy kościelne zawarte w Prawie Kanonicznym oraz synodalnej Instrukcji katechetyczno-pastoralnej w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej

  1. Przygotowanie do bierzmowania obejmuje okres nauki w klasach VI – VII – VIII szkoły podstawowej.
  2. Warunkiem przystąpienia do sakramentu jest udział w nauce religii w szkole
  3. Zapisy na przygotowanie do bierzmowania odbywają się w klasie VI szkoły podstawowej.
  4. Przy zapisie kandydaci dostarczają do parafii świadectwo chrztu św.
  5. Do sakramentu kandydaci przygotowują się i przystępują we własnej parafii, czyli w miejscu zamieszkania (a nie w parafii gdzie jest szkoła!)
  6. Warunkiem przystąpienia do sakramentu bierzmowania jest pozytywnie zaliczony egzamin sprawdzający z wiadomości religijnych.
  7. Podczas sakramentu Bierzmowania kandydaci zachowują imię chrzcielne. Jeśli nie jest ono związane z osobą świętego, to wówczas w porozumieniu z duszpasterzem można dodać imię na Bierzmowanie.
  8. Kandydat przy bierzmowaniu wybiera sobie świadka bierzmowania. Świadkiem Bierzmowania powinna być osoba dojrzała, która wcześniej sama przystąpiła do tego sakramentu, jest wzorowym katolikiem, przystępuje do sakramentów świętych i rzeczywiście może być osobą, która swoim postępowaniem potrafi zaświadczyć o tym, że wiara jest dla niej światłem i drogą w życiu. Najlepiej gdyby świadkiem był chrzestny lub chrzestna. Świadkami nie powinni być rówieśnicy przyjmującego Bierzmowanie.
  9. Przed przystąpieniem do bierzmowania kandydat oraz świadek przystępują do spowiedzi św.
  10. Kandydat powinien na uroczystość Bierzmowania przygotować schludny, czysty i wyrażający powagę tego wydarzenia ubiór.

 

Instrukcja katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej: http://www.diecezja.legnica.pl/files/pdf/Instrukacja_do_bierzmowania.pdf