Byli duszpasterze

Ks. Ludwik Dębski

Ks. Jerzy Thoma

Ks. Edward Braciszewicz

Ks. Tadeusz Adamski

Ks. Józef Nawara

Ks. Henryk Maternia

Ks. Ireneusz Faba

Ks. Edward Jęczalik

Ks. Ignacy Bobula

Ks. Kazimierz Pietryga

Ks. Tadeusz Winnicki